Türkiye Fulbright Derneği

Geçmiş Faaliyetler

a) Akademik Alanda

 • 1995 yılı içinde vefat eden Senatör Fulbright’ın anısına “Fulbright Programı ve Türkiye’deki etkileri” konulu bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda ABD Büyükelçisi Marc Grossman, Fulbright Komisyonu Genel Sekreteri Prof. Dr. Ersin Onulduran ve Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Emel Doğramacı birer konuşma yapmışlardır (25 Mayıs 1995).
 • Fulbright programının Türkiye’de eğitim, bilim, sanat ve teknoloji alanlarında doğrudan veya dolaylı etkilerini saptamak üzere kapsamlı bir değerlendirme araştırması başlatılmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü kanalıyla yürütülen bu çalışmada Türkiye’deki Fulbright bursiyer profili ayrıntılı bir anket formu ile izlenmiş ve sonuçlar bilimsel yayın haline getirilmiştir.
 • Fulbright Programı’nın 50. yılının kutlanması için bir dizi etkinlik gerçekleştirilmişdir. Bu çerçevede 18.Ekim.1996 günü düzenlenen toplantıda “50. yılında Fulbright programı” ele alınmıştır.
 • “Fulbright programı ve Türkiye’ye katkısı” konusunda düzenlenen panelde Yükseköğretim Kurumu Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü, ABD Büyükelçiliği Kültür Ateşesi ve Chevron Int. Ltd. Türkiye Genel Müdürü konuşmacı olarak katılmışlardır.
 • Türkiye’yi Amerika Birleşik Devletlerinde en iyi şekilde tanıtma yolundaki faaliyetleri nedeniyle Prof. Standford Shaw’a “Fulbright Derneği Özel Ödülü” verilmişdir. Prof. Shaw, ABD de Osmanlı ve Türk tarihi araştırmaları ile tanınmakta ve tarihsel gerçeklerin dünya kamuoyuna duyurulmasında büyük bilimsel katkı sağlamaktadır.
 • Uluslarası düzeyde tanınmış bir uzman ve Fulbright bursiyeri Prof. Feroz Ahmad “Tarihi geriye doğru okumanın riskleri: E.C. Zürker’s Türkiye’si – Modern bir tarih” konulu bir seminer vermiştir (16.Mart.1998).
 • Fulbright programının Türkiye’de başlamasının 50. Yılı dolayısıyla, ülkemizde bilimin gelişmesine katkıda bulunmak ve Fulbright programını tanıtmak amacıyla;
  Uluslarası düzeyde bilime katkı yapan, Ülkenin toplumsal, teknolojik ve ekonomik kalkınmasına, sorunlarının çözümüne bilimsel ışık tutabilecek, Fikir/yöntem/teknoloji geliştirme doğrultusunda yaratıcı ve özgün araştırmalar sonunda ortaya çıkacak doktora tezleri arasından yapılacak seçimle, Fen ve Mühendislik alanında bir tez ödüllendirilmiştir. Ödül duyurusu
 • Yüksek Öğretim Kurulu kanalıyla tüm üniversitelere gönderilmiş, ayrıca basında (MİLLİYET, 18.Şubat.1999) yer almıştı, daha ayrıntılı bilgi için Tez Ödülü’ne bakınız. Dernek tarafından kamuoyuna açık, yapılacak özel bir törenle, yarışmayı kazanan araştırmacı; 1000 ABD $ tutarında maddi destek ve bir plaket ile ödüllendirilmiştir.
 • Konuşmacı, Prof. Heath Lowry, Fulbright programı ile geldiği Bilkent Üniversitesin’de hocalık yapmaktadır. Princeton Üniversitesin’de Osmanlı ve modern Türk Tarihi araştırmaları Prof. olmadan önce, Washington DC’de Türk Çalışmaları Enstitüsün’de başkanlık yaptı. Amerikan Araştırma Enstitüsü Başkanlığını’da yapmıştır. (ISTANBUL) Osmanlı Tarihi hakkında 3 kitabı yayınlanmıştır ayrıca Türkiye’de politika ve demokrasi konularında 3 ayrı kitapta bölümler yazmıştır.

b) Sosyal ve Kültürel Alanda

 • Kuruluşunun ilk yıllarında Dernek üyeleri, ABD Büyükelçiliği bahçesinde Büyükelçiliğin katkısıyla düzenlenen yıllık pikniklerde ve resepsiyonlarda biraraya gelmişlerdir.
 • Daha sonraları Dernek tarafından düzenlenen ve yukarıda sıralanan hemen her akademik faaliyet sonunda bir resepsiyon verilebilmiştir.
 • Her yıl sonbaharda düzenlenen (18.Ekim.1996 Hotel Merit Altınel, 16.Kasım.1997 İTÜ Evi, 24.Ekim.1998 Hotel Merit Altınel) Fulbright Balosu geleneksel hale gelmiştir.
 • Dünya kültürel mirası içinde yer alan Safranbolu’daki tarihi mimari dokuyu ABD’den gelen bursiyerlere tanıtabilmek üzere Safranbolu’ya bir gezi düzenlenmişti. Maalesef yeterli katılım sağlanamadığı için gezi yapılamamıştır.
 • Fulbright derneği tarafindan ODTU kültür ve kongre merkezinde Mart 1999 tarihinde Fulbright üyelerimizden Julide Yalçın keman – piyano resitali vermiştir.
 • Fatih Sultan Mehmet ve Bizanslı Vezirleri Bilkent Üniversitesi, Güzel sanatlar, tasarım ve mimarlik fakultesi. FF-B 22 Tarih:4 Nisan 2001, Çarsamba Saat: 17:30 Resepsiyon verilmiştir.