Türkiye Fulbright Derneği

Amaç

Merkezi Ankara’da olan Türkiye Fulbright Derneği’nin amacı Türkiye genelinde Fulbright bursu almış kişileri; Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki akademik, kültürel bağları ve oluşan dostlukları güçlendirmek amacıyla bir araya getirmektir. Derneğin çalışma konuları şöyledir.

  • Fulbright bursuyla Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye’de ağırlanmasına, günlük sorunlarıyla ilgilenilmesine, bunların yanısıra bu kişilerin ABD’ye döndüklerinde Türkiye hakkında edindikleri iyi izlenimlerinin devam etmesine yönelik çalışmalar yapmak.
  • Ulusal ve uluslararası konferans, kongre, seminer, sergi, konser vb. etkinlikler düzenlemek, Türkiye’ye dönmüş olan veya halen burslu olarak ABD’de bulunan Fulbright burslularının çalışmalarından yararlanmak, yapılan bazı araştırmaları yönetmek üzere Fulbright Komisyonu üyelerini davet etmek.
  • Fulbright öğretim üyesi ve öğrenci değişim ve burs programlarını desteklemek ve geliştirmek için Washington, D.C., ABD’de bulunan Uluslararası Bursiyer Değişim Konseyi (CIES) ve Fulbright Bursluları Derneği ile ortak çalışmalara girmek.
  • Hazırlanacak kitapçıklarla Fulbright bursu adaylarına çeşitli konularda bilgi sağlamak, bu formları dağıtmak. Ankara Fulbright Komisyonu ile ortak çalışmalara girerek dinamik ve süreklilik gösteren bir program geliştirmek.
  • Fulbright burslularının çalıştığı çeşitlik kurum ve üniversitelerle karşılıklı ilişkile kurmak ve bunların devamını sağlamak.
  • Bültenler aracıyla derneğin etkinliklerini üyelere ve kamuoyuna duyurmayı sağlamak.
  • Tatillerde önceki Fulbright bursluları ve/veya aileleri, özellikle de çocuklar için karşılıklı değişim programları düzenlemek.
  • Fulbright burslularının burs dönemlerini ve şimdiki görevlerini içeren basılı rehberler hazırlamak.
  • Dernek hiçbir suretle politikayla uğraşmaz. Hiçbir siyasi parti ile herhangi bir bağ içinde bulunmaz ve bu tür kuruluşlardan bağış almaz.